Aktuellt

Studie om eventuell njurpåverkan vid samtidigt kreatin- och proteinintag

Publicerad: 1 februari, 2014

Det har diskuterats huruvida kreatin har negativ njurpåverkan och allt fler studier visar att så inte är fallet. Däremot är det mer oklart om njurarna tar skada vid samtidigt intag av stora mängder protein och kreatin. Detta är relevant för många kroppsbyggare eftersom det är vanligt att kombinera kreatin- och proteintillskott/högproteindiet.

METOD: I en studie som publicerades 13 maj 2013 i Journal of the International Society of Sports Nutrition undersöktes njurpåverkan hos 26 unga, måttligt styrketränande män med ett proteinintag på 1,2 g/kg kroppsmassa/dag. 12 individer fick kreatinsupplement (kreatinmonohydrat) och 14 fick placebo (dextros). Testperioden varade under 12 veckor och inleddes med en 5-dagars uppladdningsfas då individerna intog 20 g kreatin alt. placebo dagligen. Under resterande tid var intaget 5 g kreatin alt. placebo per dag. I studien användes den s.k. guldstandarden för att mäta njurarnas reningseffektivitet. (Guldstandard är ett uttryck för den metod i tester som under aktuella förhållanden anses ha högst tillförlitlighet.) Blod- och urinprover togs för att mäta nivåerna av kreatin och dess nedbrytningsprodukt kreatinin. Studiedeltagarna förde även en 7-dagars kostdagbok som analyserades för att kontrollera skillnader i näringsintag mellan kreatin- och placebogrupperna.

RESULTAT: Man fann inga signifikanta skillnader mellan kreatin- och placebogruppen, varken gällande njurpåverkan eller kostvanor.

SLUTSATS: Eftersom guldstandarden för mätning av njurfunktion användes så kan resultatet här ses som mer tillförlitligt än i många andra liknande studier men utifrån denna studie kan inga slutsatser om långsiktig njurpåverkan dras, då den bara pågick under tre månader. Det kortsiktiga resultatet pekar dock på kreatin som ett säkert preparat, i linje med den övervägande majoriteten av relaterade studier. Tidigare forskning från samma författare har demonstrerat att inga njurskador kunnat påvisas vid kreatinanvändning hos en ung man med enbart en njure, kvinnor i klimakteriet samt typ 2-diabetiker, vilket vidare indikerar att kreatin är ofarligt under varierande förutsättningar.

Studien i sin helhet: Rebeca Lugaresi et al. Does long-term creatine supplementation impair kidney function in resistance-trained individuals consuming a high-protein diet? Journal of the International Society of Sports Nutrition 2013;10:26

Dela:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someone