Under de senaste åren har en hel del fall med s.k. misstagsdoping uppmärksammats i våra medier och Fairing vill därmed belysa detta ämne ur vårt perspektiv. Denna information riktar sig mot såväl elitidrottsmannen som motionären; alla som kan tänkas få lämna ett dopingprov bör enligt oss känna till grundläggande fakta. (2014-08-26)

Historik
”Hockeyspelare fast för doping”. ”Friidrottare på elitnivå testade positivt”. Många är de löpsedlar som de senaste åren har fångat våra blickar; få ämnen berör det svenska folket så mycket som doping. Men vad har egentligen hänt? Har det varit personens medvetna val eller har det varit ett missförstånd? Ett misstag helt enkelt, s.k. misstagsdoping? Sanningen ligger i de flesta fall säkerligen hos individen ifråga, men ett som är säkert är att åtskilliga fall har skyllts på kosttillskott. Ibland med all rätt ska tilläggas, exempelvis så fanns det för bara ett par år sedan en mycket populär substans som var 100% laglig att sälja, men dopingklassad enligt WADA. I tron om att allt som finns på butikshyllorna är säkra så köpte många atleter produkter med denna ingrediens (DMAA) och döm om deras förvåning när testsvaret kom tillbaka positivt… butikerna gjorde inget lagenligt fel och produkterna sålde som smör i solsken så varför skulle de sluta sälja? Lagen åtföljdes ju till 100%. Vad gäller dopingansvaret så har varje enskild individ det slutgiltiga ansvaret för vad han/hon konsumerar. Detta kanske inte alla motionärer känner till men alla idrottare på elitnivå har fått detta inpräntat under många år. Är man osäker, avstå. Är man osäker, ta reda på först. Är man osäker, hör med någon som är kunnig och 100% insatt, o.s.v.

Är min produkt i riskzonen?
Så hur ska man veta vilka produkter man kan välja? Vad är egentligen 100% säkert, om ens något? Generellt sett så kan man (enligt aktuell klassificering) dela upp tillskott i två kategorier: SärNär och Kosttillskott. SärNär står för Särskild Näring och hit räknas produkter såsom kolhydratpulver, protein, måltidsersättare och dylikt. Denna kategori anses inte ligga inom ”riskzonen” för eventuell misstagsdoping, utan det är i gruppen kosttillskott. Och inte ens alla produkter som ingår där anses ligga i riskzonen; exempelvis finns vitaminer, mineraler, kreatin och Omega-3 i denna kategori och de tittar man knappt ens på i dessa sammanhang. Däremot finns det två stora segment som står för så gott som samtliga fall av misstagsdoping: fettförbrännare och s.k. PWO´s (pre-workout-produkter).

Innehåller min Fairingprodukt förbjudna ämnen?
Fairing är ytterst noga med att endast använda sig av ingredienser som är godkända av WADA (World Anti Doping Agency) och förbjudna ämnen får heller ej finnas i vår tillverkningsfabrik för att helt eliminera risken för kontaminering. Vid framtagning av en ny produkt stämmer vi noga av med WADAs lista att inget ämne är listat som förbjudet och finns minsta tendens till osäkerhet så kan vi göra ytterligare säkringskontroller, exempelvis med Huddinge Dopinglaboratorium. Dock finns idag en en stor ovisshet kring av WADA klassificerade men ej specificerade ämnen vilket bidrar till ett stort dilemma: det är svårt för en tillverkare att testa för något som ej är listat som förbjudet. Samtliga produkter är vid framtagandet 100% lagliga och tillåtna, dock reserverar sig Fairing för att regelverk och klassificeringar kan ändras och skulle någon av våra produkter falla under en klassificering så tar vi givetvis bort den från marknaden snarast möjligt. Vårt ledord ”100% Rena Produkter” kommer vi aldrig avvika från!

Testet i sig
Vid ett dopingtest så blir du upplyst om tillvägagångssättet på plats. En kontrollant kommer sannolikt också att närvara vid hela testet för att säkerställa att testet inte manipuleras. En mycket viktig sak är att du alltid ska uppge samtliga mediciner, kosttillskott, vitaminer o.s.v. som du använder dig av. Med tanke på att många ämnen ur kemisk synpunkt är väldigt lika så kan vissa enklare tester inte alltid särskilja alla ämnen korrekt och risk kan då finnas att testet visar fel. Kan labbpersonalen då se att du har tagit ett visst tillskott som ligger inom riskzonen för ett felaktigt svar så kan de analysera vidare och säkerställa att allt är i sin ordning.

Fairings rekommendationer
Så hur ska jag göra om jag vill vara 100% säker? Finns det kosttillskott som man kan använda utan att ligga i riskzonen, ens för ett missvisande resultat? Ja, med några generella riktlinjer kan du vara helt säker. Det första steget vi i så fall rekommenderar är att man ska hålla sig borta från alla typer av fettförbrännare och pre-workout-produkter veckan innan testet. Inte för att de skulle innehålla något förbjudet, utan för att vissa analyser inte alltid kan särskilja och kategorisera alla ingredienser 100% korrekt vilket gör att det finns risk för missvisande testresultat. Ytterst liten ska tilläggas, men ändock. Dessutom råder som tidigare nämnt för dagen en stor ovisshet kring av WADA klassificerade men ej specificerade substanser, detta är mycket komplicerad problematik och tills vidare uppmanar Fairing alla testade atleter att  undvika PWO´s och fettförbrännare även pga denna punkt. Om man nu ändå väljer att använda produkter i denna kategori är det mycket viktigt att alltid uppge dessa för testpersonalen. Att inte uppge ett kosttillskott i vetskap om att det är ”grönt” är dessutom ett brott mot kontrollproceduren. Produkter som faller i kategorin SärNär anses som 100% säkra även för enklare analyser, risk för ett missvisande test finns inte för dessa produkter. Vi vill påpeka att vi endast kan tala och ta ansvar för Fairings produkter. Man får inte glömma att den som blir testad i slutändan själv bär det yttersta ansvaret för vad som konsumerats, vad som har angetts vid testtillfället o.s.v. Att göra något ”i god tro” håller helt enkelt inte! Är man osäker så råder vi att ta reda på fakta – eller låta bli.

Fairing Sweden AB