Köpvillkor

1. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna som är möjligt.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av ditt köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden via e-post.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår 

2. Fraktkostnad

Vi tar alltid ut 59:- i frakt oavsett orderns storlek

3. Leveranstid

.Paket till ombud

Leveranstid 1-3 vardagar beroende på postort. Leveranstiden kan vara längre till Norrland och Gotland.

Force majeure

Fairing reserverar sig för att leveranstiden kan ta längre tid vid till exempel driftfel, strejk, Force Majeure, eller förseningar i Schenkers distributionsnät samt anda oförutsebara händelser som Fairing ej har kontroll över.

4. Fraktsätt

Paket till ombud

Kunden erhåller vid leveransutskick ett spårbart kollinummer.

Orderbekräftelse

Efter avslutat köp erhåller kunden en orderbekräftelse via e-post. Kunden ansvarar för att kontrollera att adressuppgifter och beställningens innehåll överensstämmer. Om kunden inte erhållit en orderbekräftelse inom 30 minuter efter avslutat köp ombeds kunden kontakta Fairing

Föravisering

Kunden erhåller föravisering via epost när beställningen skickats. Denna innehåller det kollinummer som kunden kan använda för att spåra försändelsen. Du kan alltid gå in på mina sidor på ditt kundkonto och spåra ditt paket.

Leveransavisering

Om kunden uppger mobilnummer i kassan sker leveransavisering via SMS,  Avisering sker så snart försändelsen är framme och redo att hämtas ut. Kunden ansvarar för att korrekt mobilnummer angivits. Om kunden inte hämtar ut sin beställning skickas en påminnelseavisering. 

Försändelsen liggetid

Paket ligger på utlämningsstället i 10 dagar. . Om kunden väljer att ej hämta ut/ta emot sin beställning returneras denna till Fairing. Kunden har då skyldighet att betala för de kostnader som uppkommer. 

 Betalsätt

 Klarna faktura

Kunden får automatiskt avgiftsfri faktura på sitt köp. Fakturan skickas per e-post och kan även betalas via Mitt Klarna. Kund kan också välja att delbetala fakturan (ränta tillkommer). Kunden kan direkt efter avslutat köp välja att betala fakturan med kreditkort, direktbetalning, swish eller via Klarna Direkt med Mobilt BankID. Om kund inte ändrar betalsätt efter köp faktureras kunden utan avgift med 30 dagars betalvillkor från det att paketet skickats från Fairing

All fakturering sker av Klarna AB Reklamation

Reklamation skall ske inom skälig tid från den tidpunkt då skada eller fel upptäcks. Är det yttre emballaget skadat skall reklamation ske när försändelsen hämtas ut. Kunden skall kontakta Fairing innan reklamation sker (kundservice nås på info@fairing.se). Vid godkänd reklamation står Fairing för frakt och returfrakt. Om reklamationen inte godkänns debiteras kunden 58 kr för frakt åter till kund. Rätten till reklamation upphör enligt lag 3 år efter att kunden tagit emot varan eller efter det att utgångsdatum har passerats.

Om du inte skulle känna dig nöjd med vår hantering kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (www.arn.se) eller EU-kommissionen för en tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr

öppet köp och ångerrätt

Som kund har du enligt lag alltid rätt till 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan, eller vid delleveranser för samma beställning, när du tagit emot den sista varan för beställningen. Ångerrätten gäller dock p.g.a. hälso- och hygienskäl endast om förseglingen eller plomberingen på förpackningen inte är bruten.   Ångerrätten gäller inte heller produkter märkta med kort datum eller utgånget datum.

Återbetalning till kund

Fairing återbetalar köpeskillingen, minskat med eventuella prisavdrag för värdeminskning enligt ovan, inom 14 dagar efter att Fairing mottagit ditt meddelande om nyttjande av ångerrätten, men tidigast när varan kommit bolaget tillhanda eller kunden visat att varorna sänts åter till Fairing Återbetalning sker med samma betalsätt som kunden använt vid köpet, om inte annan överenskommelse sker med kunden.

Köpvillkor

Samtliga priser anges inklusive moms. 12 % moms på livsmedel och kosttillskott, 6 % moms på böcker och 25 % på övriga varor. För att handla hos Fairing måste kunden vara myndig eller ha förälders godkännande för att beställa. Denna kontroll görs ej av Fairing utan ansvar för att detta uppfylls ligger på kund och målsman. Kund är alltid ansvarig för att den information som lämnas i samband med beställning är korrekt. Alla produktbilder skall ses som illustrationer och Fairing kan ej heller garantera att de återges exakt i fråga om utseende och beskaffenhet.

Fakturering

Fakturering sker med Klarna. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 24 % plus vid var tid av Riksbanken fastställd referensränta, f.n. 25 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Kunden kan kontrollera sina fakturor på https://klarna.com/sv/mina-sidor

Försäljning

All försäljning sker via Fairing.se 

 Outlösta försändelser

Om kunden inte hämtar ut sin beställning och den skickas åter till Fairing debiteras kunden för kostnader gällande frakt, returfrakt, expeditionsavgift samt emballage. Avgiften är f.n. 250 kr. Fakturering sker av Fairing Sweden AB

Nytt utskick

Om kund önskar nytt utskick på försändelse som gått i retur till Fairing, debiteras kunden 99 kr. Kontakta kundservice på info@fairing.se för att få nytt utskick.

Ansvar vid bruk av kosttillskott

Kosttillskott säljs ej i syfte att ha någon medicinsk effekt, hela och läka skador och sjukdomar, eller att ersätta läkemedel eller en normal sund kost. Är du osäker rådfråga läkare innan användning.

Kreditupplysning

Fairing har rätt att ta en kreditupplysning på kunden.

Köp

Vid registrering av genomförd beställning, har kunden läst igenom och accepterat ovanstående villkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i dessa villkor. Kunden ansvarar själv för att uppdatera sig på gällande villkor.

Tvist

I händelse av tvist mellan kund och Fairing ska denna avgöras enligt svensk lag i svensk domstol, om inte annan överenskommelse görs mellan parterna.